Matura w Szkole Polskiej im. A. Mickiewicza

W sobotę, 16 maja, egzaminy dojrzałości, czyli maturę zdawali uczniowie ostatniej, maturalnej klasy Szkoły Polskiej im. Adama Mickiewicza w Sterling Heights.

Do egzaminu przystąpiło 10 uczniów: Michał Gralewicz, Krystian Kielb, Magdalena Kotlarz, Aleksander Pelak, Karolina Ptak, Katarzyna Purzycka, Emily Skwarek, Sebastian Sulborski, Emilia Szerenos i Jacob Wilkiewicz.  Z powodu zobowiązań w amerykańskiej szkole, Emily Skwarek i Katarzyna Purzycka maturę zdawały dzień wcześniej.

Każdy maturzysta zanim został dopuszczony do wzięcia udziału w maturze musiał w ciągu ostatniego roku szkoły przygotować trzy pisemne prace: z geografii, historii Polski i polskiej literatury.

Podczas egzaminu maturalnego młodzież miała za zadanie napisać dyktando, rozwiązać pracę pisemną z gramatyki i ortografii oraz zdać część ustną, która była oparta o wspomniane wcześniej prace przygotowane w ciągu roku.

W skład komisji egzaminacyjnej weszli: Jolanta Gmurowska (dyrektorka szkoły), Jerzy Bazydło (wychowawca klasy maturalnej) oraz nauczycielki szkoły – Elżbieta Wolska, Barbara Ziejka i Małgorzata Mulik.

Komisja egzaminacyjna (od lewej): Barbara Ziejka, Jerzy Bazydło, Jolanta Gmurowska (dyrektorka szkoły), Małgorzata Mulik i Elżbieta Wolska.

Pani Gmurowska zwracając się do maturzystów tuż przed rozpoczęciem egzaminu pogratulowała im wszystkim, że dotrwali do końca nauki w polskiej szkole i życzyła im sukcesów w dalszej edukacji.

W krótkiej rozmowie po egzaminach pani Gmurowska nie kryła zadowolenia.  „Byłam mile zaskoczona bardzo dobrym przygotowaniem młodzieży maturalnej do odpowiedzi ustnych”- stwierdziła.  „Była to prawdziwa przyjemność egzaminowania”.

Podobnie jak w roku ubiegłym młodzież nie tylko dobrze przygotowana była do zdawania matury.  Wcześniej przygotowane prace pisemne pokazują, że młodzież nasza jest ambitna, pisała na tematy wymagające pewnej analizy, głębokiego przemyślenia, jak na przykład „Cele i ideały w życiu – mój wzór na dorosłe życie” czy „Bądź dumny. Jesteś Polakiem”.  Wśród prac pisemnych z geografii nie zabrakło tych przybliżających najpiękniejsze zakątki Polski, jak Kraków, Pomorze Bałtyckie, Ojcowski Park Narodowy, Gdańsk czy „królowa polskich rzek” Wisła.  Były także prace przedstawiające ważne wydarzenia z historii Polski („Monte Cassino”, „Bitwy dawnej Polski”, „Powstanie w Getcie Warszawskim 1943 r.”, „Komunizm w Polsce 1989 r.”, „Polska w czasie II wojny światowej”).  Były też i tematy bardzo zaskakujące, jak „Idealne państwo w twórczości Andrzeja Frycza Modrzewskiego”, „Sylwetki wybitnych polskich sportowców” czy „Z Polski na ołtarze – Polscy święci”.

Trzeba dodać, że maturzyści stawili się na egzaminy ubrani w odświętne stroje (białe koszule i bluzki, krawaty, ciemne spodnie i spódnice).  To zapewne świadczy nie tylko o ich kulturze osobistej, ale także poszanowaniu nauki.

Część pisemna, oprócz dyktanda, zawierała zadania gramatyczno-ortograficzne, jak np. na pisownię końcówek -om, -on, -ą, -em, -en, -ę, pisownię dużych liter, pisownię czasowników w odpowiedniej formie, pisownię „ó” lub „u” i inne.
Cieszy nas, że kolejna grupa młodych Polonusów wytrwała do końca nauki w polskiej szkole (to także oczywiście zasługa ich rodziców).  Dziś może jeszcze tego nie wiedzą, ale znajomość polskiego języka będzie zapewne nie małym atutem w dalszej karierze, a wiedza o polskiej historii, o geografii rozszerzyła ich horyzonty myślenia, zaszczepiła w nich głód poznawania świata.

Oficjalne rozdanie świadectw ukończenia edukacji w Szkole Polskiej im. A. Mickiewicza oraz dyplomów Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce oraz Komisji Oświatowej Kongresu Polonii Amerykańskiej odbędzie się w najbliższy piątek w sali Jana Pawła II przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej.

Zanim więc nasi maturzyści odbiorą świadectwa i dyplomy z Polskiej Szkoły, niech nam już dziś będzie wolno im gorąco pogratulować.  Mamy też nadzieję, że ich kontakt z polskim językiem i polską kulturą na tym się nie skończy. (seb)